China Town Buffet Restaurant

Mei Fun

134. Vegetable Mei Fun 11.05
135. Roast Pork Mei Fun 11.05
136. Chicken Mei Fun 11.05
137. Beef Mei Fun 12.05
138. Shrimp Mei Fun 12.05
139. House Special Mei Fun 12.05
140. Singapore Mei Fun 12.05